НЧ „Тракия – 2015” обявява конкурс за детска рисунка

Участвайте в конкурса за рисунка посветен на 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие. Той се организира от Народно читалище „Тракия – 2015” с подкрепата на Община Бургас.

Условия:
- краен срок – 23 май 2017 год. включително
- адрес за получаване на рисунките: гр. Бургас, ул. Константин Фотинов №18,
   тел. 056/84 14 15, trakiabs@gmail.com
- участници – 1-ва група: ученици от I – IV клас;
                          2-ра група: ученици от V - XIII клас;
- без ограничение за размер на творбите и техника на рисуване;


Награждаване: 31 май.
Първите трима класирани получават предметна награда и грамота.
Предвидени са и поощрителни награди.


22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Къде е мястото на България в световната съкровищница на биоразнообразието?
С голяма гордост можем да кажем, че нашата страна е една от най-богатите в Европа. И нещо повече в много случаи българската природа предлага последно убежище за много растителни и животински видове на континента, което прави България един от последните оазиси на дивата природа в Европа.