ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НАНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРАКИЯ – 2015”- БУРГАСза 2017 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НАНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРАКИЯ – 2015”- БУРГАСза 2017 година